Tips en Adviezen


Het sollicitatiegesprek
-          Het sollicitatiegesprek
-          Meest gestelde vragen bij een sollicitatie gesprek
 
Salaris kwesties
-          Wat moet iemand minimaal verdienen?
-          Hoeveel uur mag iemand werken?
-          Gevaarlijk (vakantie)werk, mag dat?
-          Hoeveel mag iemand bijverdienen naast de studiefinanciering?
 
Het contract
-          Wat moet er in het contract staan?
-          Contract voor bepaalde tijd
-          Opzegtermijn
-          Proeftijd
-          Concurrentiebeding met boete bepaling
-          Hoe ziet een concurrentiebeding er uit?
-          Kun je er gemakkelijk onder uit?
-          Wat is redelijk?
-          Tips; hoe nu te handelen?
-          Lunchpauze
-          Vakanties vrije dagen en ziekmelding
-          Voorbeeld Arbeidscontract
 
Loonuitkering
-          Loonstrook
-          Loonbelastingverklaring
-          Belastingteruggave
-          Verzekeringen
-          Uitbetaling
-          Aanvullende loon en vakantiebijslag
-          Gelijkwaardige beloning
-          Inkomensbeleid
-          WAO is WIA
-          Vakantiegeld
-          Deeltijd werkers
-          Wat valt er onder loon?
-          Wat valt er niet onder loon?
 
Loonheffingen
-          Loonbelasting/premie volksverzekeringen
-          Premie werknemersverzekeringen
-          Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
-          Wanneer krijgt u te maken met loonheffingen?
-          Aanmelden en gegevens administreren
-          Loonadministratie aanleggen en onderhouden
-          Waarover loonheffing berekenen
-          Loonheffing afdragen
-          Dienstbetrekking van leerlingen en stagiairs
-          Dienstbetrekking van studenten en scholieren
-          Voorwaarden en verplichtingen
 
 
CAO
-          Hoe komt CAO tot stand?
-          Wat is vakvolwassen leeftijd?
 
Ontslag
-          Welke stappen kunt u ondernemen?
-          Opzegging en ontslagvergunning
-          Ontslag tijdens ziekte
-          Opzegtermijnen
-          Maatregelen
-          Opzegverboden
-          Ontslag op staande voet
-          Ontbinding via kantonrechter
-          Het bereiken van de pensioen- of VUT-gerechtigde leeftijd
-          Overlijden van de werknemer
-          Collectief ontslag
-          Afwikkeling van de arbeidsovereenkomst
-          Ontslag werknemer
-          Ontslag bij vast contract
-          Wanneer mag een werkgever iemand niet ontslaan
-          Wanneer heeft de werkgever reden om te ontslaan
-          Beoordelings- of functioneringsgesprekken
-          Payrolling service
 
Verschillende overeenkomsten
-          Arbeidsovereenkomst
-          Oproep of nul uren overeenkomst
-          Overeenkomst van opdracht
-          Overeenkomst tot aanneming van werk
-          Freelance overeenkomst
-          Uitzend overeenkomst
-          Vakantiewerkovereenkomst
 
Buitenlandse studenten in dienst nemen
-          Voor wie moeten er vergunningen aangevraagd worden?
-          Korter dan 3 maanden?
-          Twee typen verblijfsvergunning
-          De aanvraag van een verblijfsvergunning (VVR)
-          Buitenlandse werknemers in dienst nemen
-          Wanneer bent u werkgever in de zin van de Wet Arbeid Vreemdelingen?
-          Wie mag u onder welke voorwaarden laten werken?
-          Wat zijn de regels voor het inhuren van freelancers en zelfstandigen?
-          Wat zijn de regels voor kenniswerkers?
-          Echtgenoten
-          Hoe komt u aan een tewerkstellingsvergunning
 
Stappenplan: Wat moet u doen voordat u iemand laat werken?
-          Stap 1, ID, geen rijbewijs en sofi-nummer
-          Stap 2, controle nationaliteit
-          Stap 3, juiste persoon
-          Stap 4, geldig ID
-          Stap 5, maak kopie ID
-          Stap 6, wijs werknemers erop dat ze geldig ID bij zich dragen
 
Vakantiedagen en betaald verlof
-          Politiek verlof
-          Zwangerschaps en bevallingsverlof
-          Adoptieverlof en verlof ivm pleegzorg
-          Calamiteiten en ander kort verzuimverlof
-          Kortdurend zorgverlof
-          Ouderschapsverlof
-          Opzegtermijnen
-          Werktijden
-          Proeftijd
-          Bedrijfsovername
 
Solliciteren >>
Tips en Adviezen - Naar boven

- Copyright Zoekbijbaan.nl 2019