Tips en Adviezen


Salaris kwesties
 
Een werkgever hoort tijdens het eerste sollicitatiegesprek niet te vragen wat de sollicitant wil gaan verdienen. Dit soort arbeidsvoorwaarden worden namelijk meestal pas besproken in een tweede gespreksronde.
 
Zorg er in ieder geval voor dat je goed op de hoogte bent van de (start)salarissen binnen de branche. Kijk bijvoorbeeld eens op www.jeugdloonwijzer.nl/. De salarisonderhandelingen zijn een soort van spel: het eerste aanbod van de werkgever ligt vaak iets lager dan waar de sollicitant redelijkerwijs recht op heeft.
 
 
Wat moet iemand minimaal verdienen? 
 
 

Wettelijk minimum(jeugd)lonen per 1 januari 2017


leeftijd

bruto
per maand

bruto
per week

bruto
per dag

15 jaar

465,50

107,40

21,48

16 jaar

535,30

123,55

24.71

17 jaar

612,90

141,45

28,29

18 jaar

706,00

162,90

32,58

19 jaar

814,60

188,00

37,60

20 jaar

954,25

220,20

44,04

21 jaar

1124,90

259,60

51,92

22 jaar

1.318,85

304,35

60,87

23 jaar en ouder

1.551,60

358,05

71,61

 
In het onderstaande schema een overzicht van de minumlonen per uur. De bedragen zijn in euro's.  
 
 

Wettelijk minimum(jeugd)lonen per 1 januari 2017


leeftijd

bruto
per uur

bruto
per uur

bruto
per uur

o.b.v. 40 uur

o.b.v. 38 uur

o.b.v. 36 uur

15 jaar

2,69

2,83

2,99

16 jaar

3,09

3,26

3,44

17 jaar

3,54

3,73

3,93

18 jaar

4,08

4,29

4,53

19 jaar

4,70

4,95

5,23

20 jaar

5,51

5,80

6,12

21 jaar

6,49

6,84

7,22

22 jaar

7,61

8,01

8,46

23 jaar en ouder

8,96

9,43

9,95

 
Bovenstaande bedragen zijn vastgesteld op 1 januari 2017.
 
 
Hoeveel uur mag iemand werken?
 
Het aantal uren dat iemand mag werken, is afhankelijk van zijn leeftijd.
Dit zijn algemeen geldende regels over werktijden:
 • als iemand jonger is dan 15 jaar mag hij niet op zondag werken.
 • als ze 15 jaar zijn, mogen ze alleen op zondag werken als ze zaterdag vrij hebben.
 • als ze jonger dan 15 jaar zijn, mogen ze nooit meer dan 35 uur per week werken, ook niet in de vakantie.
 • als iemand jonger is dan 18 jaar, mag hij geen nachtdiensten draaien.
 • is iemand ouder dan 18 jaar, dan mag hij in een normale werkweek niet meer dan 9 uur achter elkaar werken en maximaal 45 uur per week. Als overwerk incidenteel voorkomt en hij niet boven 54 uur per week uitkomt, mag dit niet geweigerd worden.
 
 
Gevaarlijk (vakantie)werk. Mag dat?
 
Tot 18 jaar geldt: als het echt gevaarlijk werk is, hoeft iemand het niet te doen. Bepaald gevaarlijk werk is door de wet verboden voor jongeren. Is iemand 16 jaar of ouder, dan mag hij soms risicovolle werkzaamheden doen zolang een ervaren collega toezicht houdt. Als men oordoppen, handschoenen, een veiligheidsbril, of beschermkappen krijgt, is hij verplicht deze te dragen.
 
Het is voor jongeren tot 18 jaar verboden te werken:
 • met gevaarlijke stoffen en gif (let op de gevaarsaanduidingen op de verpakking)
 • met sealapparatuur, lasers en radarinstallaties
 • op lawaaiige plekken (het geluid mag niet harder zijn dan 90 decibel)
 • met apparaten die zo trillen dat het gevaar voor de gezondheid oplevert
 
 
Hoeveel mag iemand bijverdienen naast de studiefinanciering?
 
In 2015 mag men netto  € 13.856,11 per jaar bijverdienen naast de studiefinanciering in 2016 gaat dit om € 13.989,13. Anders moeten ze de studiefinanciering voor dat jaar stopzetten. Ook moeten ze dan de OV-studentenkaart inleveren. Doen ze dit niet, dan komen ze later in de problemen. Deze inkomsten worden gecontroleerd bij de belastingdienst.
 
Dit telt onder meer mee als inkomen:
 • Nettoloon, vakantiegeld, de dertiende maand, inkomsten uit bijvoorbeeld freelance werk.
 • Een uitkering volgens de ziektewet, de WW, of WAO of Wajong.
 • Reiskosten en stagevergoedingen als deze belastbaar zijn.
 • Lijfrente, rente van spaarrekeningen en winst uit beleggingen.
 • Winst uit eigen onderneming.
 • Geld uit particuliere (studie)fondsen, of een bestuursbeurs wanneer de belasting dit als inkomen ziet.
 
Wat niet meetelt als inkomen;
 
 • De ouderlijke bijdrage.
 • Studiefinanciering.
 • Een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb) of Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
 • Een erfenis.
 • Huursubsidie.
 
U kunt voor meer informatie ook surfen naar www.ibgroep.nl

 

<< Solliciteren Stageperiodes >>
Tips en Adviezen - Naar boven

- Copyright Zoekbijbaan.nl 2019