4.690 bijbanen op middelbaar, MBO, HBO en WO niveau.Nieuwsberichten

PersberichtenColumns


Veel allochtonen werkloos

Dinsdag 11 maart 2014 - Sanne Hofman

De werkloosheid in Nederland is door de economische crisis natuurlijk erg hoog. Onder allochtone Nederlanders blijkt de werkloosheid nog hoger te zijn. De werkloosheid onder allochtonen is ruim drie keer zo hoog als onder autochtonen meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau vandaag. Vooral bij jongeren is dit verschil erg groot.

Sociaal en Cultureel Planbureau schreef op verzoek van het ministerie Sociale Zaken een ‘Jaarrapport Integratie 2013’. In het rapport dat vandaag aan minister Lodewijk Asscher werd aangeboden staat dat vijf procent van de autochtone Nederlanders werkloos is tegenover 16 procent van de allochtone Nederlanders. Bij jongeren is dit verschil, met tien procent tegen 28 procent, nog groter.

Uit de cijfers van het rapport blijkt dat 12 procent van de niet-westerse migranten in Nederland afhankelijk is van een bijstandsuitkering. Dit tegenover slechts twee procent van de Nederlanders. Vooral de vluchtelingen die in Nederland terecht komen moeten van een bijstandsuitkering leven. Bij hen is dit aandeel nog groter.


Jongeren
De allochtonen, en dan vooral de allochtone jongeren, worden door de crisis zwaar getroffen en hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. Ook blijkt dat de niet westerse migranten vaak bewust of onbewust slachtoffer zijn van discriminatie en vooroordelen bij werkgevers.

Uit de cijfers van het rapport blijkt ook dat 19 procent van de allochtone jongeren anderhalf jaar na het behalen van hun mbo-diploma nog steeds werkloos is. Deze 19 procent staat tegenover vijf procent van de autochtone jongeren met een mbo-diploma.

Bij de hbo studenten is eenzelfde ontwikkeling te zien. Anderhalf jaar na het behalen van een hbo-diploma heeft 15 procent van de allochtonen geen baan. Van de autochtonen met een hbo-diploma is slechts zes procent na anderhalf jaar nog werkloos.

Vooral voortijdige schoolverlaters van Marokkaanse afkomst worden zwaar getroffen door de crisis, 59 procent van hen is werkloos.


Armoede
Veel niet-westerse migranten leven in armoede door de grote werkloosheid in deze groep. Een gemiddeld huishoudinkomen van een niet-westers gezin in Nederland bedraagt 18.000 euro per jaar. Het gemiddelde inkomen van een autochtoon Nederlands gezin bedraagt 25.000 euro per jaar.

Van de volwassen allochtonen in Nederland leeft n op de zeven personen in armoede. Van de allochtone kinderen in Nederland leeft zelfs n op de vier in armoede. Hier is ook het verschil met autochtone kinderen weer goed te zien. En op de 16 autochtone kinderen leeft in armoede.


Bron: Telegraaf