4.677 bijbanen op middelbaar, MBO, HBO en WO niveau.Nieuwsberichten

PersberichtenColumns


Werkgever moet discriminatie op werkvloer aanpakken

Donderdag 3 april 2014 - Sanne Hofman

Discriminatie op de werkvloer komt nog steeds erg vaak voor. Niet alleen bij sollicitaties maar ook bij vaste werknemers kan discriminatie op de werkvloer vaak een rol spelen. De Sociaal-Economische Raad (SER) geeft een advies: werkgevers moeten een grotere rol gaan spelen in de aanpak van discriminatie op de werkvloer. Het onderwerp moet bespreekbaar worden in bijvoorbeeld functioneringsgesprekken en een klacht indienen moet makkelijker worden.

In de Sociaal-Economische Raad zitten verschillende werkgevers- en werknemersorganisaties. Het advies van de SER is enkel nog een concept versie. De Sociaal-Economische Raad wil daarom nog niks kwijt over dit conceptadvies tegenover de media.


Het advies
Wat staat er onder andere in het conceptadvies van de SER? De SER geeft onder andere het advies aan bedrijven om een vertrouwenspersoon aan te stellen met betrekking tot discriminatie in het bedrijf. Over het onderwerp moet makkelijker gepraat kunnen worden en de omgeving moet betrouwbaarder zijn.

Ook geeft de SER aan dat er bij het bedrijf zelf geklaagd moet kunnen worden over discriminatie. Denk bijvoorbeeld aan discriminatie tijdens een sollicitatie. De gediscrimineerde sollicitant moet bij het bedrijf zelf een klacht in kunnen dienen en het bedrijf moet daar vervolgens binnen één maand schriftelijk en gemotiveerd op reageren, stelt de SER.


Sociaal Cultureel Planbureau
Eerder dit jaar verscheen er al een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Uit de cijfers van de rapport bleek dat de werkloosheid onder allochtonen drie keer zo hoog is als onder autochtone Nederlanders. Vooral de werkloosheid onder allochtone jongeren is erg hoog. Uit onderzoek blijkt dat discriminatie vaak een grote rol speelt bij deze werkloosheid.

Naar aanleiding van dat rapport schreef de SER op verzoek van de minister van Social Zaken, Lodewijk Asscher,  dit advies. Lodewijk Asscher kondigde aan zo snel mogelijk met een plan tegen discriminatie op de werkvloer te komen. Het advies van de SER helpt hem bij dit plan. Later deze maand zal de SER met een definitief advies voor minister Asscher komen.


Bron: Nu.nl