4.976 bijbanen op middelbaar, MBO, HBO en WO niveau.
Meld je gratis aan

en vind sneller jouw bijbaan!

Maak je profiel aan


Zoek jouw bijbaan

Uitgebreid zoeken

Handleiding


Het Contract
 
Nu het bedrijf heeft laten weten dat ze geïnteresseerd in je zijn en je sollicitatiegesprek ook achter de rug is, wordt het tijd om het contract te ondertekenen. Hier komt natuurlijk van alles bij kijken en we willen je op het hart drukken dat je het contract helemaal en heel goed leest voor je ondertekent!
Hier volgen enkele aandachtspunten waar je op moet letten.
 
Wat moet er in het contract staan? 
 
Het arbeidscontract of arbeidsovereenkomst is een afspraak tussen werkgever en werknemer. Dit moet zeker in je contract staan:
 
 • Personalia van werkgever en werknemer.
 • Plaats(en) waar het werk wordt verricht.
 • Functie van de werknemer of de aard van het werk.
 • Brutoloon en eventuele reiskosten.
 • De datum waarop het contract ingaat.
 • Tot welke datum het contract geldig is (bij tijdelijk werk). Als er geen einddatum wordt genoemd is het een contract voor onbepaalde tijd.
 • De werkuren per week of per dag (de werktijden).
 • Verzekeringszaken.
 • Opzegtermijn.
 • Proeftijd.
 • Vaak zet je werkgever in je contract dat je bepaalde dingen die je op je werk hoort en leest geheim moet houden (geheimhoudingsplicht), of dat je na afloop van je contract niet meteen voor een concurrent mag gaan werken (concurrentiebeding).
 • Wanneer het contract beëindigd mag worden (ook door het bedrijf).
 • Handtekeningen!! Die van jou, en die van je werkgever.
 • Maak ook afspraken over bijvoorbeeld overwerk, vakantiedagen, vakantiegeld, snipperdagen en pensioen, welke CAO van toepassing is. Deze zaken hoeven niet in het contract worden opgenomen, maar je moet wel weten waar je aan toe bent.
 
Je werkgever is verplicht om je binnen één maand na je indiensttreding een schriftelijke arbeidsovereenkomst te geven. Laat je baas deze verplichting weten. Tot die tijd zijn mondelinge afspraken ook geldig. In ieder geval moet je werkgever zich houden aan de wettelijke regels voor het minimumloon, vakantie en arbeidstijden. En als in het bedrijf een CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) geldt, dan geldt die ook voor jou.
 
In geval van nood kun je de mondelinge afspraken zelf op papier zetten met je handtekening eronder. Vraag je werkgever deze brief voor akkoord te ondertekenen.
 
Je hoort regelmatig een loonstrook te ontvangen. In ieder geval bij de eerste uitbetaling en daarna minimaal wanneer er een bedrag op je loonoverzicht wijzigt. Bewaar je loonstroken als bewijs dat er een arbeidsovereenkomst is.
 
 
Contract voor bepaalde tijd
 
Een contract dat een bepaalde tijd geldig is, vanaf de genoemde begindatum tot aan de einddatum is ook wel een 'tijdelijk contract'. Dat einde kan een datum zijn, het einde van een bepaalde opdracht, of een bepaalde gebeurtenis (bijvoorbeeld het herstel van de collega die jij in verband met ziekte of in verband met zwangerschap hebt vervangen). Het einde van het contract is dus meteen einde dienstverband. Opzeggen is niet nodig, maar wel netjes. Van beide kanten. Een tijdelijk contract kan overigens altijd verlengd worden.
 
 
Opzegtermijn
 
Waar je ook terecht komt, elke bedrijf wil graag dat je van tevoren meldt dat je met je werk stopt. Een opzegtermijn is de periode die je als werknemer in acht moet nemen tussen de dag waarop je je baan opzegt en de dag waarop je echt vertrekt. Op deze manier kunnen ze nog tijdig beginnen met zoeken naar een vervanger voor jou (die jij dan eventueel nog zou kunnen inwerken). De wettelijke opzegtermijn is een maand. Een CAO of een individuele arbeidsovereenkomst kan hier twee tot maximaal zes maanden van maken.
 
 
Proeftijd
 
De wet bepaalt dat een proeftijd nooit langer mag zijn dan twee maanden. Alleen bij arbeidsovereenkomsten die korter zijn dan twee jaar, is de maximale proeftijd een maand. In de CAO kan wel weer zijn vastgelegd dat de proeftijd wordt omgezet naar twee maanden. Je moet de proeftijd wel afspreken en schriftelijk vastleggen. Je hebt niet automatisch een proeftijd.
 
In je proeftijd kan je werkgever je ontslaan, ook zonder dringende reden. Daarvoor is een proeftijd Je kunt hier geen bezwaar tegen aantekenen.
 
Jij kan trouwens ook ontslag nemen in je proeftijd. Ook met onmiddellijke ingang.
 
 
Concurrentiebeding met boetebepaling
 
Deze terminologie zal je nog wel eens tegen komen. Veel bedrijven zien niet graag dat je alle kennis op doet bij dit bedrijf en dan ‘overloopt’ naar de concurrent om die kennis daar in de praktijk te brengen. Met een concurrentiebeding probeert je werkgever te voorkomen dat je overloopt naar een concurrent. Als je je handtekening onder het contract zet en je bent achttien jaar of ouder, zit je aan de afspraak vast. Denk dus goed na of de baan deze beperking waard is, voordat je je handtekening zet.
 
Als je door de afspraak onredelijk wordt benadeeld, kan de rechter het beding wijzigen of opheffen. Soms kan hij een compensatie voor het nadeel vaststellen.
 
Vaak worden werknemers geconfronteerd met vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld over het bedrijf en hun software/ programma’s/ teksten en procedures. Deze dienen vertrouwelijk te worden behandeld. Van deze informatie mag niets gebruikt worden voor commerciële doeleinden zonder geschreven toestemming van het bedrijf.
 
 
Lunchpauze
 
Het is voor elk bedrijf weer anders hoe laat je aan je lunchpauze mag beginnen. Eigenlijk hangt het ook een beetje samen met de duur van je werk en hoe laat je begint. Als je ouder bent dan 18 en je werkt minder dan 10 uur per dag, dan heb je recht op een pauze van 45 minuten, of meerdere pauzes die bij elkaar niet meer dan 45 minuten duren. Werk je langer dan 10 uur heb je recht op een uur pauze tenzij anders aangegeven in je CAO. Ben je jonger dan 18 en werk je meer dan 4,5 uur, dan heb je ook recht op een pauze. Vraag aan je werkgever hoe lang die pauze is. Vaak staat in je contract al aangegeven hoe lang je lunchpauze duurt.
 
 
 
Vakanties, vrije dagen en ziekmelding
 
Als je terecht komt bij een bedrijf weet je nog niet goed wat je moet doen als je met vakantie wil. Soms heb je al een vakantie geboekt voor je baan rond was. Laat dit op tijd weten aan je toekomstige werkgever want dan kan deze er rekening mee houden. Eventueel is dit een criterium om jou niet aan te nemen. Misschien heb je net in een periode een vakantie geboekt waarin je onmisbaar bent voor het bedrijf. Als je dit te laat meldt heb je kans dat je werkgever het niet meer goed vindt.
 
Ook voor vrije dagen moet je je werkgever van tevoren op de hoogte stellen. Voor een aantal dagen is het gebruikelijk om vrij te hebben, zoals Pasen, Kerst en Oud en Nieuw. Dit is echter niet altijd zo. In de horeca zijn dit ook wel de hoogtij dagen en hebben ze de medewerkers des te harder nodig. Vraag aan je werkgever wanneer jij (soms verplichte) vrije dagen hebt of op mag nemen.
 
Ziekte is iets waar je vaak niets aan kan doen, maar dat is wel vervelend voor zowel werkgever als werknemer. Je zult ziekdagen op moeten nemen. Vraag aan je werkgever hoe dit in zijn werk gaat en bij wie je je moet ziekmelden. Als je belangrijke zaken moest doen of een belangrijke afspraak had, zorg dan in eerste instantie zelf voor een vervanger van jouw afdeling. Die zijn begaan met de opdrachten en kunnen vaak wel voor elkaar invallen. De klanten zullen op die manier wel bij iemand terecht kunnen met hun vragen.
Denk je dat de ziekte die jij hebt zo chronisch is dat je voorlopig niet meer terug komt, neem dan contact op met je werkgever.
 
In veel CAO's is vastgelegd dat je vrij krijgt om examen te doen. Als dat voor jou niet zo is, dan zul je een snipperdag moeten nemen.
 
 
Stoppen met je werk
 
Stel dat jij en het bedrijf echt helemaal niet bij elkaar passen, blijf dan niet langer op die plek zitten of ga je vakantiedagen opmaken, of je zogenaamd ziek melden, want daar wordt niemand beter van. Zorg dat je voor jezelf heb besloten wat je wilt, praat met je afdelinghoofd, met vrienden of je directeur om voor jezelf een beter beeld te vormen waar je nou naar toe wilt. Als je stopt, moet je dit schriftelijk doorgeven aan het bedrijf. Denk hier wel goed over na!
 
Je hebt ook kans dat het bedrijf je weg wil hebben! Dit is wel een redelijk drastische maatregel. Ze kunnen je er niet zomaar uit zetten. Je moet er schriftelijk van op de hoogte gesteld worden en ze moeten met een geldige reden komen. Als je niet weet wat je hieraan kunt doen of ben je het niet eens met de aangedragen reden van de beëindiging, schrijf dan een bezwaarbrief tegen het ontslag. Gebruik zinnige argumenten en laat deze nog even nalezen door iemand voor je hem op stuurt. Als je bezwaar wordt afgewezen kan je nog altijd in hoger beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Daarnaast kan je advies vragen bij een Bureau voor Rechtshulp.
 
 

<< Stage gesprekTijdens je stage >> Handleiding - Copyright Zoekbijbaan.nl 2019 - Naar boven