4.976 bijbanen op middelbaar, MBO, HBO en WO niveau.
Meld je gratis aan

en vind sneller jouw bijbaan!

Maak je profiel aan


Zoek jouw bijbaan

Uitgebreid zoeken

Handleiding


CAO
 
Je komt (wellicht voor het eerst) in aanraking met de CAO, maar wat is dat nou eigenlijk precies? CAO staat voor Collectieve Arbeidsovereenkomst. Hierin worden afspraken vastgelegd voor een groep werknemers, bijvoorbeeld van één bedrijf, of voor een hele beroepsgroep. Die afspraken gaan over zaken die in geld zijn uit te drukken. Denk aan lonen, vakantiegeld, toeslagen voor overwerk of ploegendienst, reiskosten, spaarregelingen, en de loondoorbetaling bij ziekte. Andere onderwerpen zijn niet in geld uit te drukken, maar wel zo belangrijk: ontslag, de tijden waarop je moet werken, recht op extra vrije dagen, verlofregelingen, kinderopvang, inspraak, scholing, loopbaanontwikkeling, veiligheid, etc.
 
In de CAO staat verder:
-         voor wie de gemaakte afspraken gelden (soms niet voor vakantiewerkers, uitzendkrachten of stagiairs).
-         hoe lang de afspraken geldig zijn (de looptijd).
-         of er afwijkingen per bedrijf mogelijk zijn.
 
Vakbonden zijn een van de partijen die namens de werknemers om de tafel gaan met werkgevers om over de CAO te onderhandelen.
 
 
Hoe komt een CAO tot stand?
 
Voordat de datum van de CAO verloopt (ze gelden vaak één of twee jaar) moeten werkgevers(organisaties) en vakbonden met elkaar nieuwe afspraken maken. De bonden vertegenwoordigen de werknemers. Als je lid wordt/bent van een vakbond, dan kun je die bond laten weten wat volgens jou moet veranderen. De vakbond en de werkgeversorganisatie onderhandelen over de voorstellen. Zijn ze het eens, dan leggen de bonden de voorstellen voor aan hun achterban (de leden). Als zij akkoord gaan, is er een nieuwe CAO.
 
Als de partijen er aan de onderhandelingstafel niet uit komen, dan proberen bonden en werknemers wel eens druk op de ketel te zetten door actie te voeren of zelfs een staking uit te roepen. Meestal gaan de partijen opnieuw om de tafel zitten en worden ze het uiteindelijk eens.
 
Vaak staat in je aanstellingsbrief of in je individuele arbeidsovereenkomst welke CAO voor jou van toepassing is. Als je niet zeker weet welke CAO van toepassing is, kun je de FNV Servicelijn bellen, telefoon 0900 - 3 300 300 (€ 0,10 p.m.).
 
 
Wie valt er onder een CAO?
 
Helaas geldt niet voor iedereen een CAO. Bijbaantjes zoals krantenbezorgers en pizzakoeriers hebben bijvoorbeeld geen CAO. Maar je hebt altijd te maken met de Nederlandse wetten. Zowel jij als je werkgevers moeten zich altijd aan de wetten houden. Deze wetten regelen zaken over het arbeidscontract en ontslag, arbeidsomstandigheden, arbeidstijden, het minimumloon en de minimum vakantietoeslag.
 
Zegt je werkgever dat voor jou geen CAO geldt, controleer dat dan wel even. Je hebt het risico dat je betere regelingen misloopt, als hij geen gelijk heeft. Vooral voor flexwerkers is het nogal eens onduidelijk. Lees je arbeidscontract er nog eens goed op na of er toch niet verwezen wordt naar een CAO.
 
 
Wat is de vakvolwassenleeftijd?
 
In sommige CAO's worden jeugdloonschalen gehanteerd. Je salaris is dan afhankelijk van je leeftijd. Vaak lopen deze jeugdloonschalen tot 23 jaar. Ben je jonger dan 23, vraag dan of een jeugdloonschaal wordt toegepast. Ben je te oud voor die jeugdloonschaal, dan ben je "vakvolwassen" en krijg je het loon van een volwassene. Dan kan je loon stijgen door je ervaringsjaren. Hoe meer ervaring, hoe hoger je loon. Soms lukt het om ervaringsjaren van je vorige baan te laten meetellen bij een nieuwe werkgever. Getuigschriften of stagebeoordelingen kunnen helpen om een hogere inschaling te krijgen.
 
 
Moet je met een vakantiebaantje belasting betalen? 
 
Jazeker. Maar als je maar een paar weken of maanden per jaar werkt, is het mogelijk dat je te veel belasting betaalt.
 
De te veel betaalde belasting kun je achteraf terugvragen met een Tj-biljet (Tj staat voor Teruggaaf jongeren). Via www.belastingdienst.nl kun je een Tj-aangifteprogramma downloaden of een papieren Tj-biljet aanvragen. De FNV heeft een invulwijzer voor het Tj-biljet beschikbaar. Die kun je aanvragen of downloaden bij de webwinkel van de FNV (zoek op Tj-biljet).
 
Voor vakantiewerkers die recht hebben op kinderbijslag of studiefinanciering, bestaat er een speciale regeling. De werkgever kan de belastingdienst verzoeken om de kwartaaltabel voor de loonheffing toe te passen. Je betaalt dan geen loonbelasting. Met vragen over deze regeling kun je terecht bij de Belastingdienst op het gratis nummer 0800 0543.