4.976 bijbanen op middelbaar, MBO, HBO en WO niveau.
Meld je gratis aan

en vind sneller jouw bijbaan!

Maak je profiel aan


Zoek jouw bijbaan

Uitgebreid zoeken

Handleiding


Salaris kwesties
 
Een werkgever hoort je eigenlijk tijdens je eerste sollicitatiegesprek niet te vragen wat je wilt gaan verdienen. Doe hij dit toch probeer je dan niet te laten inpakken en bewaar je antwoord liever voor later. Dit soort arbeidsvoorwaarden worden namelijk meestal pas besproken in een tweede gespreksronde.
 
Zorg er in ieder geval voor dat je goed op de hoogte bent van de (start)salarissen binnen de branche waarin je solliciteert en wat het gemiddelde salaris is van mensen met jouw opleiding en werkervaring. Je zou bijvoorbeeld eens op www.jeugdloonwijzer.nl kunnen kijken.
Realiseer je verder dat salarisonderhandelingen een soort van spel zijn: het eerste aanbod van de werkgever ligt vaak iets lager dan waar je redelijkerwijs recht op hebt. Zorg er in ieder geval voor dat je het minimum(jeugd)loon krijgt! Speel het spel van de werkgever mee en ga iets boven hun aanvangsbod zitten. Daarmee maak je jezelf niet meteen onmogelijk en laat je je potentiële werkgever zien dat je weet wat je wilt en niet over je heen laat lopen! Een beetje gezonde assertiviteit wordt door de meeste werkgevers wel gewaardeerd, maar overdrijf het niet!
 
 
Wat moet ik minimaal verdienen? 
 
Volgens de wet heeft iedereen die werkt ten minste recht op het minimumloon plus een vakantietoeslag van 8 procent. Minder dan dat mag je werkgever niet betalen. Méér natuurlijk wel. Hoeveel geld jij minimaal hoort te verdienen, hangt af van je leeftijd en het aantal uur dat je werkt. De wettelijke minimumlonen veranderen tweemaal per jaar, in januari en juli.
  
Als je begint aan een nieuwe (bij)baan, dan spreek je van tevoren af wat je gaat verdienen. Je werkgever moet je in ieder geval het minimumjeugdloon betalen, minder mag niet. Wat je minimaal gaat verdienen is dus wettelijk vastgelegd. Dit minimumloon hangt af van het aantal uren dat je werkt en van je leeftijd. Normaliter worden de minimumlonen iedere 6 maanden herzien.

Wettelijk minimum(jeugd)lonen per 1 januari 2014


leeftijd

bruto
per maand

bruto
per week

bruto
per dag

15 jaar

445,70

102,85

20,57

16 jaar

512,55

118,30

23,66

17 jaar

586,80

135,45

27,09

18 jaar

675,95

156,00

31,20

19 jaar

779,95

180,00

36,00

20 jaar

913,65

210,85

42,17

21 jaar

1.077,05

248,55

49,71

22 jaar

1.262,75

291,40

58,28

23 jaar en ouder

1.485,80

342,85

68,57

In het onderstaande schema een overzicht van de minumlonen per uur. De bedragen zijn in euro's.

 

Wettelijk minimum(jeugd)lonen per 1 januari 2014


leeftijd

bruto
per uur

bruto
per uur

bruto
per uur

o.b.v. 40 uur

o.b.v. 38 uur

o.b.v. 36 uur

15 jaar

2,57

2,71

2,86

16 jaar

2,96

3,11

3,29

17 jaar

3,39

3,56

3,76

18 jaar

3,90

4,11

4,33

19 jaar

4,50

4,74

5,00

20 jaar

5,27

5,55

5,86

21 jaar

6,21

6,54

6,90

22 jaar

7,29

7,67

8,09

23 jaar en ouder

8,57

9,02

9,52

 

Bovenstaande bedragen zijn vastgesteld op 1 januari 2013.

 
Hoeveel uur mag ik werken?
 
Het aantal uren dat je mag werken, is afhankelijk van je leeftijd.
Dit zijn algemeen geldende regels over werktijden:
 • als je jonger bent dan 15 jaar mag je niet op zondag werken.
 • als je 15 jaar bent, mag je alleen op zondag werken als je zaterdag vrij bent.
 • als je jonger dan 15 jaar bent, mag je nooit meer dan 35 uur per week werken, ook niet in de vakantie.
 • als je jonger bent dan 18 jaar, mag je geen nachtdiensten draaien.
 • ben je ouder dan 18 jaar, dan mag je in een normale werkweek niet meer dan 9 uur achter elkaar werken en maximaal 45 uur per week. Als overwerk incidenteel voorkomt en je niet boven 54 uur per week uitkomt, mag je dit niet weigeren.
 
Gevaarlijk (vakantie)werk. Mag dat? 
 
Tot 18 jaar geldt: als het echt gevaarlijk werk is, hoef je het niet te doen. Bepaald gevaarlijk werk is door de wet verboden voor jongeren. Ben je 16 jaar of ouder, dan mag je soms risicovolle werkzaamheden doen zolang een ervaren collega toezicht houdt. Als je oordoppen, handschoenen, een veiligheidsbril, of beschermkappen krijgt, ben je verplicht ze te dragen. Zorg ervoor dat je goed krijgt uitgelegd hoe je alles moet gebruiken en wat je wel of juist niet moet doen.
 
Het is voor jongeren tot 18 jaar verboden te werken:
 • met gevaarlijke stoffen en gif (let op de gevaarsaanduidingen op de verpakking)
 • met sealapparatuur, lasers en radarinstallaties
 • op lawaaiige plekken (het geluid mag niet harder zijn dan 90 decibel)
 • met apparaten die zo trillen dat het gevaar voor de gezondheid oplevert
  
Hoeveel mag ik bijverdienen naast de studiefinanciering?
 
Je mag in 2014 netto € 13.729,80 bijverdienen naast je studie- financiering (in 2013: € 13.530,90). Verdien je meer, dan dan moet je je studiefinanciering voor dat jaar stopzetten. Plus je OV-studentenkaart inleveren. Je inkomsten worden gecontroleerd bij de belastingdienst. Als je boven de grens zit, dan moet je het te veel ontvangen geld terugbetalen. Mét rente. En dat doet pijn. Als je dan ook nog eens je OV-kaart houdt, betaal je € 91,17 per maand boete.
 
Dit telt onder meer mee als inkomen:
 • Nettoloon, vakantiegeld, de dertiende maand, inkomsten uit bijvoorbeeld freelance werk.
 • Een uitkering volgens de ziektewet, de WW, of WAO of Wajong.
 • Reiskosten en stagevergoedingen als deze belastbaar zijn.
 • Lijfrente, rente van spaarrekeningen en winst uit beleggingen.
 • Winst uit eigen onderneming.
 • Geld uit particuliere (studie)fondsen, of een bestuursbeurs wanneer de belasting dit als inkomen ziet.
 • Wezenpensioen
 
Wat niet meetelt als inkomen;
 
 • De ouderlijke bijdrage.
 • Studiefinanciering.
 • Een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb) of Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
 • Een erfenis.
 • Huursubsidie.
 
Het genoemde bedrag geldt tot 1 januari 2015. De bedragen op deze site worden in geval van een wijziging aangepast. Je kunt voor meer informatie ook surfen naar www.ibgroep.nl
 


<< Curriculum VitaeStage gesprek >> Handleiding - Copyright Zoekbijbaan.nl 2019 - Naar boven